Prof. Serebrovskas specialitet är „molekylärbiologiska processer i celler som svar på hypoxisk hypoxi“ och hon har ett eget forskarteam på området.