Världens ledande expert på effekterna av s k intermittent hypoxiträning på människokroppen.