Har lett omfattande vetenskapliga studier i tillämpningen av intervallhypoxi inom medicin och idrott. Världsomfattande initiala studier på gravida kvinnor och gynekologi.