Professor i tillämpad immunologi vid universitetet i Heidelberg. Antagning som specialist för laboratoriemedicin och tilläggs titeln „Medical Quality Management“.