Expert på medicinsk mikrobiologi och infektionsimmunologi och föreläsare vid Mitochondrial Repetitorium.