Erfaren expert inom området individuellt anpassad aerob träning och dess kombination med intervallhypoxi.